Het nieuwe consumentenakkoord: Elegant respecteert het, maar feest niet mee.

Vandaag wordt een nieuw consumentenakkoord voor de energiesector voorgesteld. Elegant zal dit akkoord wel naleven, maar niet ondertekenen. Waarom deze houding? Al sinds onze start vorig jaar is onze belangrijkste bestaansreden het leveren van energie op een eenvoudige, transparante manier. We deden ook herhaaldelijk oproepen voor (politieke) actie tegen misleidende communicatie over energietarieven en -producten. [...]