“Ik zei het nog, ze gaan niet dicht!”

Het afvoeren van grootschalige biomassa in Gent gebeurde zonder minister van energie in functie en diende om politieke machtsverhoudingen scherp te stellen. Met andere woorden: de meest duidelijke beslissing van de afgelopen 15 jaar energiebeleid blijkt dus gewoon een politiek spelletje, en is totaal niet genomen vanuit een breed gedragen visie op de toekomst van [...]