Na de Grote Bevriezing, de Grote Veiling?

In Trends pakt minister Van Quickenborne breed uit met de veiling van nucleaire capaciteit. En net zoals bij de Grote Bevriezing wordt er bij de Grote Veiling liefst zo weinig mogelijk gezegd over de exacte modaliteiten ervan. Nochtans roept zo’n voorstel meteen een pak concrete vragen op over hoe die veiling zinvol kan georganiseerd worden. Even luidop denken: mogelijkheid 1: we verkopen de [...]

In dialoog met Electrabel – of toch bijna …

Met indialoog.be doet Electrabel een niet onverdienstelijke poging om het debat over energievoorziening in ons land te kanaliseren. Een groot voordeel van dit op je eigen site te organiseren: het hoeft niet objectief te zijn. Zoals bijvoorbeeld de volgende “vraag van het publiek“: Moest de mogelijkheid voorzien zijn om echt in dialoog te gaan (quod [...]

Nucleaire taks en de chantage van Electrabel

Natuurlijk wil geen enkele politicus gezegd hebben dat ze zich ook maar een seconde druk maken over de dreiging van Electrabel om “alle investeringen in productie te schrappen”, als Elio & co de nucleaire taks verhogen. “Electrabel had immers geen enkele investering gepland in België”, merkt men schamper op. Enkele bedenkingen toch: 1. Electrabel heeft wel degelijk [...]