Het nieuwe consumentenakkoord: Elegant respecteert het, maar feest niet mee.

Vandaag wordt een nieuw consumentenakkoord voor de energiesector voorgesteld. Elegant zal dit akkoord wel naleven, maar niet ondertekenen. Waarom deze houding?

Al sinds onze start vorig jaar is onze belangrijkste bestaansreden het leveren van energie op een eenvoudige, transparante manier. We deden ook herhaaldelijk oproepen voor (politieke) actie tegen misleidende communicatie over energietarieven en -producten. Het consumentenakkoord dat vandaag voorgesteld wordt, is een stap in de goede richting. Toch kan Elegant niet akkoord gaan met enkele belangrijke passages in de finale tekst.

Er staan immers ook een aantal bepalingen in het akkoord die de huidige praktijken bestendigen. Goedbedoelde voorstellen als “De leverancier moet de consument op het einde van zijn contract het goedkoopste product aanbieden” of “Kortingen mogen nooit worden teruggevorderd” werden in de loop van de besprekingen, onder druk van FEBEG (de federatie van grote leveranciers), uitgehold zodat ze makkelijk te omzeilen zijn. Dat laat toe om wel te communiceren dat wantoestanden zijn aangepakt, maar tegelijk kunnen leveranciers gewoon hun ding blijven doen. Zij kunnen immers eenvoudig hun eigen interpretatie geven aan de bewuste artikels.

Concreet is bijvoorbeeld de term “goedkoopste product” vervangen door “goedkoopste equivalent product”. Dat is geen onschuldige toevoeging. Als de consument in een duur contract zat met enkele specifieke kenmerken, krijgt die gewoon opnieuw een contract met die specifieke kenmerken - dat hoeft helemaal niet hét goedkoopste tarief te zijn voor zijn verbruiksprofiel.

Nog een voorbeeld: “Beloofde kortingen mogen nooit teruggevorderd worden” werd “Verworven kortingen mogen nooit teruggevorderd worden”. Een korting die met veel getoeter werd beloofd, is pas verworven nadat alle kleine lettertjes werden nageleefd. Een korting in de praktijk misbruiken als verbrekingsvergoeding (lees: de korting terugvorderen als je op het verkeerde moment overstapt naar een andere leverancier) kan dus nog perfect.

Omdat het net dat soort dingen zijn waartegen Elegant blijft vechten, hebben we het nieuwe consumentenakkoord niet mee ondertekend. Dat zou immers betekenen dat we akkoord gaan met deze praktijken. We zullen het akkoord wel integraal naleven, sterker nog: op die punten die niet ver genoeg gaan, blijven we vasthouden aan volledige transparantie. Bij Elegant zal u dus nog steeds geen voorwaardelijke kortingen of tientallen verschillende tariefformules vinden. Wij houden het gewoon bij het leveren van groene stroom en aardgas, aan één en dezelfde prijs voor iedereen. En we lanceren binnenkort enkele gratis diensten, voor klanten en niet-klanten, die de lacunes in het akkoord helpen opvangen.

 

Reacties

Reageer