Kent u uw verlengingstarief?

Dit weekend hebben we allemaal gekozen voor mensen waarvan we hopen dat ze de volgende zes jaar doen wat ze ons beloofd hebben. En wie zes jaar geleden iets beloofde zonder het ook waar te maken, kon wellicht op weinig genade rekenen.

Hoe zit dat nu met iemand die vele jaren geleden koos voor een voordeliger energietarief bij een nieuwe leverancier? Veel kans dat die mensen intussen – zonder het te beseffen – terug evenveel betalen als de “slapers”, de historische klanten bij de grote twee.

Juist of fout? “Ik ben een paar jaar geleden al overgestapt, dus ik zit goed.”

Waarom bieden leveranciers eigenlijk nog contracten van bepaalde duur aan (1, 2 of 3 jaar), nu iedereen op elk moment kosteloos kan overstappen? Een mogelijkheid: de geafficheerde gunstprijs is maar geldig voor de duur van het contract. Als u op dat moment geen actie onderneemt, valt u automatisch in het verlengingstarief. Deze tarieven worden zelden geafficheerd, en zijn uiteraard nooit goedkoper. Bij sommigen zijn ze zelfs nog gekoppeld aan de olieprijs.

Het beteugelen van die verborgen verlengingstarieven is wellicht een kluif voor de regulatoren. En uiteraard kan ook de consument zelf een belangrijke rol spelen – mits hij zich correct informeert.

Een deel van het probleem ligt in het feit dat de jaarlijkse afrekeningen, waarop de consument zijn werkelijke verbruikskost van het voorbij jaar ziet, opgesteld worden wanneer er een meteropname gebeurd is, en niet wanneer de looptijd van het contract eindigt: verlengingstarief

 

Een consument krijgt zijn eerste afrekening in het eerste jaar van het contract, dus aan de gunstigste voorwaarden die hij zag in de prijsvergelijkers. Na afloop van het 1-jarig contract zal echter een nieuw tarief in voege treden, zonder dat het maandelijks voorschotbedrag wordt aangepast.

Pas bij de tweede afrekening, gemiddeld na anderhalf jaar, zal de klant zien dat hij meer betaalt. Als die klant dan toch even wakker wordt, en een online vergelijking doet, vindt hij zijn originele productnaam toch opnieuw ergens bovenaan, en is gerustgesteld. Hij heeft immers geen enkele aanwijzing dat dit tarief al lang niet meer van toepassing is op zijn contract … En zo valt de wakkere consument opnieuw in slaap, alleen deze keer niet bij Electrabel of Luminus. Informeer dus af en toe eens bij uw huidige leverancier in welk tariefplan u vandaag zit, of kies voor een leverancier die aan al haar klanten dezelfde prijs aanrekent.

Wie kiest voor een contract van bepaalde duur, vergelijkt en informeert zich best telkens opnieuw wanneer het contract afloopt. En wie niet elk jaar gedwongen wil veranderen, kiest best voor een contract van onbepaalde duur, met een transparant tarief conform de voorwaarden van de CREG.

Daarnaast zou het ook interessant zijn om alle verlengingstarieven op te nemen in de online prijsvergelijkers van de regulatoren. Zo kan de consument perfect zien of hij nog steeds goed zit met zijn keuze van 1, 2 of meer jaren geleden. En of hij al dan niet een goede zaak deed bij een groepsaankoop … maar hierover later meer.

Reacties

2 reacties voor “Kent u uw verlengingstarief?”

 1. VREG on October 23rd, 2012 17:56

  Het klopt helemaal dat “ooit overgestapt zijn” geen garantie biedt dat je contract nu nog interessant is. Een contract dat (een paar keer) stilzwijgend verlengd werd, kan ondertussen niet meer goed in de markt liggen, ongeacht of het om een contract met vaste prijs, dan wel een geïndexeerde variabele prijs gaat. Wanneer je tegen het einde van de looptijd van een contract een brief van de leverancier krijgt met een nieuw voorstel als je klant blijft, zijn de voorwaarden vaak niet zo aantrekkelijk als een nieuw contract bij een andere energieleverancier. Deze voorstellen zijn de ‘verlengingscontracten’ waarvan sprake.

  Als je op de V-test van de Vlaamse regulator VREG kijkt, is het daarom eventjes opletten geblazen: het is niet omdat je een contract van leverancier X met de naam Y hebt en er nog altijd een aanbieding is onder die naam Y, dat de voorwaarden die in de V-test getoond worden overeenkomen met de voorwaarden aan dewelke leverancier X jouw contract Y wil verlengen (de verlengingsvoorwaarden).

  De V-test toont de voorwaarden voor wie nu intekent op contract Y (weliswaar zonder welkoms- en andere kortingen, want op die manier lopen we niet constant achter de creativiteit van de marketingafdelingen aan). De VREG neemt momenteel wel degelijk een aantal verlengingstarieven op in de V-test. Het gaat om producten waarop nieuwe klanten niet meer kunnen intekenen, maar waarop klanten die dat product hebben, nog kunnen verlengen. Het is echter onbegonnen werk om alle verlengingsvoorwaarden in de V-test op te nemen (dus ook de verlengingsvoorwaarden voor nog actieve producten). Het ontbreekt de VREG hiervoor aan mensen en middelen.

  Het is belangrijk te beseffen dat de V-test – net als elke andere vergelijker – enkel een indicatie is en hooguit een richting aangeeft: als je kiest voor een bepaald contract waarvan je op basis van een prijsvergelijker vermoedt dat het 150 euro per jaar voordeel biedt, kan je er vanuit gaan dat je voordeel doet tegenover het scenario ‘blijven waar je bent’, maar het voordeel kan achteraf gezien ook bijv. 120 euro bedragen, of 180 euro als het meezit. Onder andere omdat de indicatie van de jaarlijkse kost gebaseerd is op het ingevoerde verbruik. Dit verbruik kan sterk schommelen onder sociale of economische invloeden. Dit is ook omdat – in het geval van geïndexeerde prijzen – de waarden van de indexeringsparameters tijdens het contract wijzigen en deze waarden de basis zijn voor het opstellen van de jaarlijkse afrekening en dus je uiteindelijke kost zullen bepalen.

  Als je een contract hebt en je kijkt op de V-test om te weten of je al dan niet best overstapt en je stelt vast dat ‘jouw contract’ nog altijd voordelig in de markt ligt, kijk dan zeker nog eens een tweede keer. Als je een nieuw contractvoorstel kreeg, bestudeer het grondig om te zien of het om een verlengingsvoorstel gaat vooraleer je besluit te blijven waar je zit!

 2. Opinie / Elegant : Het charter voor eerlijkere prijsvergelijking on July 17th, 2013 12:03

  [...] het opnemen van verlengingstarieven in de prijsvergelijkers zou ook die kwalijke praktijk snel aan de oppervlakte komen, en wellicht [...]

Reageer