Rekent Elegant teveel aan voor certificaten?

Vandaag staat in de Standaard een berichtje over energieleveranciers die te veel blijven aanrekenen voor groenestroomcertificaten. Op basis van een nochtans genuanceerd rapport van de VREG worden een aantal leveranciers bij naam genoemd. Ook Elegant komt voor in die “Foute Lijst”. Dus geven we graag wat duiding.

In het VREG-rapport staan een hele hoop tabellen, waaruit moet blijken dat er acht leveranciers (waaronder Elegant) teveel aanrekenen voor groencertificaten, en tien leveranciers (waaronder Elegant niet) teveel aanrekenen voor warmtecertificaten. Omgekeerd geldt echter ook dat acht leveranciers minder aanrekenen dan hun werkelijke kost voor groencertificaten, en zeven leveranciers (waaronder Elegant) minder aanrekenen voor warmtecertificaten. Belangrijk, maar slechts in de marge vermeld, is dan ook de som te maken van beide: “Het is dus best mogelijk dat [...] te hoge tarieven voor groenestroomcertificaten worden gecompenseerd door te lage tarieven voor warmtekracht.

Die som maken is niet zo moeilijk:

Kost van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten per leverancier (bron: VREG)

Hieruit blijkt dat EBEM aan haar klanten de goedkoopste tarieven aanrekent voor de certificaten, en Luminus en Eni de duurste. Meer nog: klanten van Eni betalen 25% méér voor dezelfde certificaten dan klanten van EBEM, maar helaas voor EBEM staan zij eveneens in de Foute Lijst.

Met een kleurtje wordt het nog duidelijker:

Voor Elegant geldt dat door de VREG gerapporteerde kost 0,02 eurocent (!) per kilowattuur lager was dan de aangerekende prijs op de factuur. Dit is voldoende voor een vermelding in de Foute Lijst, terwijl Elegant wel op een mooie tweede plaats staat voor de totale kost (gedeeld met Lampiris, die met 0,024 eurocent “teveel” eveneens in die Foute Lijst terecht kwam).

Moraal van het verhaal: het is niet omdat in de krant staat dat je “teveel aanrekent”, dat je ook “meer aanrekent”.

[Edit 3 juli 2013] We kregen een schriftelijke reactie van de auteur van het rapport (VREG): “We zijn [...] blij dat jullie de nuance in het rapport, in tegenstelling tot de meeste (/alle) journalisten, onthouden hebben.“ 

Voilà, en dan nu terug over naar de orde van de dag.

Reacties

Reageer